Program

Konferensen börjar kl 09.00 den 16 juni och avslutas kl 17.00, och kommer ske helt digitalt via zoom.
Det blir en dag med föredrag, seminarier, studiebesök och utbyte av erfarenheter. Årets tema är hållbarhet och etik.

Programmet är ett preliminärt ramprogram och kommer att uppdateras.

Korta föredrag:

-Byggnaderna i framtidens energisystem, Joakim Widén
-Digitalisering och hållbart byggande, Farshid Shadram
-Etik för ingenjörer, en pedagogisk grund, Thomas Lennerfors

Distansundervisning – inspiration

Studentlitteratur, ny litteratur, Jens Fredholm

Studiebesök på nya Ångström, hus 10

Workshop i hållbarhet, prova Snowflake-konceptet, Jon-Erik Dahlin

Seminarier och ämnesvisa gruppdiskussioner

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-67 20 59
Växel: 018-67 10 03
bygglararkonferens2021@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Arrangeras av