Program

Preliminärt program, uppdateringar sker löpande

 

09.00 Bekanta dig med plattformen och träffa andra deltagare i de virtuella fikarummen
09.15 Välkommen, vår verksamhet och Uppsala Universitet, Petra Pertoft, Uppsala Universitet
Byggnaderna i framtidens energisystem, föredrag, Joakim Widen, Uppsala Universitet
Digitalisering och hållbart byggande, föredrag, Farshid Shadram, Uppsala Universitet
10.00 Fikapaus, mingel i de virtuella fikarummen
10.10 Studiebesök, Nya Ångström hus 10, Johan Widerlöw, NCC
Ämnesseminarier: hållbarhet, konstruktion, projektering, produktion, utveckling av utbildningen
11.00 Hållbar utveckling, workshop, Jon-Erik Dahlin, Snowflake Education
12.15 Lunch
13.00 Distansundervisning – utan distanserad undervisning, panelsamtal. Felix Ho, Greger Thornell, Svante Monie, Uppsala Universitet
Diskussion kring ”Vad kan vi ta med till det-nya-normala?” Felix Ho, Greger Thornell, Svante Monie, Uppsala Universitet
14.30 Ny litteratur, Jens Fredholm, Studentlitteratur
14.40 Etik för ingenjörer: en pedagogisk grund, föredrag: Thomas Lennerfors, Uppsala Universitet
Ingenjörsetik – etiska dilemman för byggingenjören, seminarie, Thomas Lennerfors, Uppsala Universitet
16.00 Avslutning

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-67 20 59
Växel: 018-67 10 03
bygglararkonferens2021@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Arrangeras av